Jumat, 10 Desember 2010

Black & White Taiwan Drama* Title: 痞子英雄 / Pi Tzu Ying Hsiung (Pi Zi Ying Xiong)
* English title: Black & White
* Genre: Police, action
* Episodes: 24
* Broadcast network: PTS / TVBS-G
* Broadcast period: 2009-Apr-11 to 2009-Jun-27
* Air time: Saturday 21:00 - 23:00
* Opening theme song: Wu Lai Zheng Yi by CoLoR and Mark Chao
* Ending theme song: Perfect Stranger by Jason Zou and Picks
* Insert songs: See Black & White OST
* Producer: Yu Xiao Hui 于小惠, Tsai Yueh Hsun
* Director: Tsai Yueh Hsun
* Screenwriter: Wu Luo Ying 吳絡纓, Chen Hui Ru 陳慧如


Cast
The Law

* Vic Zhou as Chen Zai Tian (Pi Zi) 陳在天 (痞子)
* Mark Chao as Wu Ying Xiong 吳英雄
* Janine Chang as Lan Xi Ying 藍西英
* Allen Chao as South District Director 南區分局長
* Tang Zhi Wei as Chen Jun Lin 陳俊麟
* Qian De Men as Li Jian Guo (Lao Li) 李建國 (老李)
* Hong Chen Ying (洪晨穎) as Ai Lu (Xiao Lu) 艾綠 (小綠)
* Hank Wu as Hao Ke 浩克
* Chen You Fang as Ling Wen Qi 凌文琦
* Jin Zhi Jie (金士傑) as Shi Yong Guang 石永光
* Zhang Fu Jian as Fan Tian Cheng 范天誠
* Sonia Sui as Lei Mu Sha 雷慕莎
* Tao Chuan Zheng as Defense secretary
* Kao Ying Hsuan as Senator's assistant
* Huang Jian Wei as Wu Yang 吳洋
* Fan Guang Yao as Sergeant Huang
* Zhou Kai Wen (周凱文) as Detective
* Chang Han as Detective
* Lin Jia You (林家佑) as Detective
* Che Guan Cheng (車冠成) as Detective
* Huang Lu Wen (黃綠文) as Forensic Specialist
* Lai Zhen Ze (賴震澤) as Forensic Specialist
* Lin Yi Qian (林伊蒨) as Police
* Tang Zhen (唐臻) as Police
* Qiu Rong Sheng (丘瑢升) as Lieutenant
* Xu Bo Qiang (許柏強) as Uniformed police
* Lin Ju Xian (林均憲) as Uniformed police

SanLianHui

* Ivy Chen as Chen Lin 陳琳
* Paul Chun as Lao Tou 老頭
* Na Wei Xun as Du Wen Yan 杜文雁
* Tang Guo Zhong (唐國忠) as Che Jin 車進

Others in SanLianHui

* Kurt Chou as A Tang 阿唐
* Kageyama Yukihiko (蔭山征彥) as A De 阿得
* Derrick Chang as An Zai 安仔
* Liu Kai Rong (劉開容) as An's brother
* Bu Xue Liang as Logistics manager
* Huang Tai An as Hacker
* Wu Xiang Zhen(吳翔震)
* Huang Ding Jun (黃鼎鈞)
* Cheng Bo Ren(陳柏仁)
* Wu ming Lun (吳明倫)
* Ansel
* Shao Fu (少甫)
* Zheng Wen Hong (鄭文宏)
* Zou Zhong Xian (鄒仲賢)
* Liu Yi Ru (劉翼儒)
* Li Wei De (李威得)

Other Lawless

* Kingone Wang as Gao Yi 高義
* Irene Hsu as Cheng Yuan 程願
* Jason Zou as Cheng Nuo 程諾

Sarkozy

* Jimmy Hung (洪天祥) as BOSS
* Igor as CJ
* Huang Wen Xuan as P
* Benji as G
* Eric as F
* Yang Xiu Wen (楊琇雯) as K
* Leandro as L
* Ou Si Ka (奧斯卡) as O
* Bobby as N
* A Liang as M

Sinopsis

Pi Zi Ying Xiong dan dua polisi yang berbeda seperti siang dan malam. Salah tidak apa-apa kecuali untuk minum kopi dan hidup gaya hidup mewah sementara menunggu informasi dari sumber yang meragukan untuk memecahkan kasus itu. Lain percaya hukum dan keadilan adalah pilar masyarakat dan terus di jalan menangkap penjahat ... sedikit overzealously untuk atasan disukainya. Ketika kasus membawa dua pemecah kejahatan atas bersama-sama, percikan melayani penerbangan dan sedikit cahaya mengintip ke kota gelap di mana bangsa Presiden pada istilah ramah dengan tiga serangkai lokal dan kembar membunuh orang sambil minum milkshake.

Sumber : DramaWiki

Tidak ada komentar:

Posting Komentar