Selasa, 04 Januari 2011

Fan Tuan Zhi Jia Taiwan Drama


* Title: 飯糰之家 / Fan Tuan Zhi Jia
* Also known as: Rice Family
* Genre: Family, comedy
* Episodes: 60
* Broadcast network: TTV
* Broadcast period: 2010-May-10 to 2010-Aug-19
* Air time: Monday to Thursday 20:00-22:00
* Opening theme song: Xiang Yang (向陽) by 思涵 Csha
* Ending theme song: Yu Bu Ting (雨不停) by 思涵 Csha
* Producer: Liu Li Hui (劉麗惠), Wang Wei Zhong (王偉忠), Shen Shi Hua, Liu Ji Gang (劉紀綱)
* Screenwriter: Xu Yu Ting (徐譽庭), Wen Yu Fang (溫郁芳), Lin Jia Hui (林佳慧), Fang Jing Yi (方靜儀), Li Wan Rong (李婉榕)
* Director: Ye Hong Wei (葉鴻偉)

Cast

Guan Family

* Fan Guang Yao as Guan Yong De 關永德
* Lin Mei Xiu as Liao Mei Xiang 廖美香
* Fang Fang (方芳) as Grandma Guan
* Wang Yi Lu (王以路) as Guan Zhen Ni 關珍妮
* You Shu Han (游舒涵) as Childhood Zhen Yi
* Pink Yang as Guan Xue Li 關雪莉
* Zheng Ling Yun (鄭詅允) as Childhood Xue Li
* Lin Bo Hong as Guan Qiang Ni 關強尼
* Ye En Shao (葉恩劭) as Childhood Qiang Ni
* Huang Shi Wei (黃士偉) as Guan Rui De 關瑞德

Qiu Family

* Xiu Jie Kai as Qiu Yi Wu 邱一武
* Li Zhi Qin (李之勤) as Mrs. Qiu 邱母
* Huang Di Yang (黃迪揚) as Qiu Yi Jie 邱一傑

Liu Family

* Di Zhi Jie as Liu Da Lun 劉大倫
* Zhang Guo Dong (張國棟) as Mr. Liu
* Li Xuan (李璇) as Mrs. Liu

Liao Family

* Xiang Yu Jie as Liao Mei Mei 廖美美
* Liao Hui Zhen (廖慧珍) as Liao Mei Zhu 廖美珠
* Du Shi Mei (杜詩梅) as Liao Mei Ling 廖美玲

Others

* Megan Lai as Yan Xin Ya 顏心亞
* Lan Jun Tian as Wang Yue Feng 王越峰
* Kurt Chou as Qi Yun 齊允
* Guo Mei Jin (郭美珒) as Guo Ai Qi 郭愛祺
* Ya Li (亞里) as Qiu Qiu 球球
* Chen Ying Jie (陳盈潔) as Noodle vender
* Wu Jia Shan (吳佳珊) as Grandma Gao
* An Xin Ya (安心亞) as Hot girl
* Li Jing Mei (李靜美) as Landlord
* Guan Jin Zong (管謹宗) as Qi Yun's father
* Yang Ya Zhu as Xiao Yu 小魚
* Wang Dao as Wang Dong 王董
* Lin Yi (林毅) as Qiu Ke Hao 邱可豪
* Huang Deng Hui (黃鐙輝) as Cao B 曹B
* Ma Li Ou (馬力歐) as Chen Yong Zhi 陳永志
* Fan Rui Jun (范瑞君) as Mrs. Yan
* Yao Dai Wei (姚黛瑋) as Su Shao Hua 蘇紹華
* Fang You Xin (方宥心) as Huang Jia Yan 黃佳燕
* He Rong (何戎) as Peter
* Allen Chao as Xie Zhong Da 謝仲達
* Shimomura Masafumi (下村昌史) as Asakura Sensei 昭倉老師

Sinopsis

Keluarga harus hangat, ketat merajut, dan selalu tetap bersatu ... Sama seperti bola nasi. Setidaknya itulah tujuan untuk Mrs Guan. Suaminya, yang, sangat mellow sangat optimis Guan, hanya senang dibawa bersama untuk naik. Karena keluarga begitu dekat, setiap masalah kecil layak pertemuan keluarga di mana penentuan Mrs Guan selalu menjadi hasil akhir.

Sumber : DramaWiki

Tidak ada komentar:

Posting Komentar