Kamis, 06 Januari 2011

Play Ball Taiwan Drama


* Title: 比賽開始 (比赛开始) / Pi Sai Kai Shih (Bi Sai Kai Shi)
* English title: Play Ball
* Genre: Sport
* Episodes: 20
* Broadcast network: TTV / SETTV
* Broadcast period: 2009-Mar-20 to 2009-Jul-31
* Air time: Friday 22:00 - 24:00
* Opening theme song: Wan Mei Ying Xiong by A Du (阿杜)
* Ending theme song: Wo Zhi Dao (我知道) I Know by BY2
* Producers: Hu Jia Jun 胡佳君, Chen Yu Shan, Chen Yi Jun 陳一俊
* Screenwriters: Li Yi Ze 李義澤, Wang Guo Guang 王國光
* Director: Liang Xiu Shen 梁修身

Cast

* Lego Li as Lin Qi Ming 林啟明 / Hong Qi Sheng 洪啟勝
* Alice Ke as Lin Ming Yu (Xiao Wu) 林明玉 (小五)
* Afalean Lu (盧學叡) as Chen Hong Kai (Bu Wa) 陳宏開 (布瓦)
* Tsai Chen Nan as A Gong 阿公
* Wang Juan as Fu Ma 傅媽
* Gao Lei Ya (高蕾雅) as Yu Fu Mei 余富美
* Charlize Lin as Wang Wei Ting 王瑋婷
* Liang Xiu Zhi as Principal Wang
* Qu Zhong Heng as Military police superior
* Jian Chang as Qi Ming's father
* Linda Liu as Qi Ming's mother
* Liang He Qun (梁赫群) as Chairman Liang
* Zhao Zheng Ping (趙正平) as Chairman Zhao
* Luo Shi Feng (羅時豐) as Xiao Wu's father
* Ke Shu Qin as Xiao Wu's mother
* Zhang Fu Jian as Da Xiong's father
* Wen Sheng Hao as Military police captain
* Francesca Gao as Ticket agent
* Zhou Zheng Xiong (周正雄) as Guan Fu coach
* Tang Chuan (唐川) as Er Mao's father
* Lin Yu Zi (林玉紫) as Er Mao's mother
* Li Quan Zhong (李全忠) as A Bin's father
* Zheng Zun Wan (鄭尊萬) as A Su's father
* Kris Shen as Lin Qi Yi 林啟義
* Liang Xiu Shen (梁修身) as Pawnshop Owner
* Cai Ming Yi (蔡明毅) as Wang Guang Hua 王光華
* Liang Jia Rong (梁家榕) as PTA Chairman Chen
* Zhang Jie En (張傑恩) as Xiao Jie 小傑
* Liang Zheng Qun (梁正群) as Xiao Mai xuezhang 小麥學長
* Tuo Zong Hua as Counselor
* Wu Ding Qian (吳定謙) as Wang Dong Chuan 王東川
* Xie Zi Sheng (謝自生) as restaurant owner
* Long Tian Xiang (龍天翔) as Wu Jia Coach
* Lin Zhi Xian as Police

Little League

* Chen Yan Wu (陳彥武) as Chen Qing Yuan (A Yuan) 陳慶元 (阿元)
* Huang Ke An (黃可安) as Teenage A Yuan
* Huang En Ci (黃恩賜) as Yu En Ci (A Su) 余恩賜 (阿Su)
* Li Ho Hao (李厚豪) as Teenage A Su
* Lin Meng Xuan (林孟旋) as Fu De Sheng (La La) 傅德聖 (拉拉)
* Wang Po Chieh (王柏傑) as Teenage La La
* She Jian Zhong (佘建忠) as Chen Hong Wen (Da Lu) 陳宏文 (達魯)
* Shen Yi Zhong (沈益忠) as Teenage Da Ru
* Chen Yu Xuan (陳育軒) as Jiang Qin Cheng (Ga Zao) 姜慶成 (尬造)
* Zhang Shu Hao as Teenage Ga Zao
* Zhang Zhao Yuan (張肇元) as Jiang Wan Xing (Da Xiong) 江萬行 (大熊)
* Chen Zhi Wei (陳致維) as Teenage Da Xiong
* Wu Cheng Ying (吳承穎) as Zhong He Ji (Er Mao) 鍾和吉 (二毛)
* Deng Sheng Yao (鄧聖耀) as Teenage Er Mao
* Cai Meng Xuan (蔡孟軒) as A Bin 阿彬
* Yang Zhong Ying (楊忠穎) as Teenage A Bin
* Lin Han Long (林漢龍) as Qiu Jin Rong (A Rong) 邱錦榮 (阿榮)
* Zhang Meng Sheng (章孟生) as Teenage A Rong
* Rao Lin Yu Jun (饒林宇君) as Yu Na Mei (Na Na) 余娜美 (娜娜)
* Tong En (同恩) as Teenage Na Na

Sinopsis

Sebuah menyembunyikan desertir tentara di sebuah desa kecil di Hualien dan kebohongan jalan ke liga kecil menjadi kota pelatih bisbol.

Sumber : DramaWiki

Tidak ada komentar:

Posting Komentar